Finansējuma piesaiste

Finansu atbalsta instrumenti

Banka tradicionāli tiek uzskatīta par galveno kredītiestādi, pie kuras griezties pēc finansiālas palīdzības. Tomēr ne vienmēr bankas piedāvājums jūsu biznesa ieceres īstenošanai var būt izdevīgākais. Jāņem vērā arī fakts, ka banka jums var atteikt un aizdevumu neizsniegt. Vai tādēļ jūs atteiksieties no sapņa par savu uzņēmumu?

Pastāv vēl daudz dažādas finansējuma saņemšanas iespējas, par kurām jums visprecīzāko informāciju sniegs biznesa inkubatora „Magnus” konsultanti. Mūsu rīcībā ir jaunākie dati par visiem Latvijā pieejamajiem finansu atbalsta instrumentiem, par visām programmām, kas tiek piedāvātas no Eiropas Savienības (ES) struktūrfondiem.

Mēs palīdzēsim atrast vispiemērotāko finansējuma modeli tieši jūsu biznesa idejai un kopā ar jums sagatavosim tam nepieciešamo pieteikumu. Ņemot vērā biznesa inkubatora „Magnus” ekspertu ievērojamo pieredzi sadarbībā ar dažādām finanšu institūcijām, varam palīdzēt uzņēmējam sagatavoties dalībai konkursos par līdzekļu iegūšanu – izvērtēt biznesa idejas atbilstību, uzlabot „vājos” punktus, konsultēt un palīdzēt pieteikumam nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanā.

 

Pazīstamākās Latvijas jaunos uzņēmējus atbalstošās programmas:

Programma „Altum” (www.altum.lv) - tās ietvaros tiek sniegti aizdevumi Latvijā reģistrētiem komersantiem, kuriem ir ekonomiski pamatoti turpmākās darbības plāni, bet nav pieejams kredītiestāžu finansējums paaugstinātu risku dēļ.

Programma „Atspēriens” – tās mērķis ir veicināt mazo un vidējo uzņēmumu attīstību, kuri nav vecāki par vienu gadu. Programmas ietvaros tiek daļēji (75% apmērā) atbalstīti tādi jauno komersantu izdevumi, kas saistīti ar specifiskas tehnikas un licenču iegādi, grāmatvedības un jurista-konsultanta pakalpojumu apmaksu, tirdzniecības vietas pielāgošanu, interneta mājaslapas izstrādi un citiem.

Valsts Atbalsta programmas (VAP) – tajās ietvertas vairākas aktivitātes, kas paredzētas mikro, mazās un vidējās uzņēmējdarbības veicināšanai, inovācijas un zinātnes potenciāla attīstībai.

Eiropas Savienības fondu finansējums - ES sniegtā finanšu palīdzība ekonomiskajai un sociālajai attīstībai Latvijā. Lielākie finanšu instrumenti, kuru ietvaros Latvija saņem finanšu atbalstu no šādiem fondiem: Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF) un Kohēzijas fonds (KF). ES fondu atbalsts galvenokārt tiek piešķirts projektiem, kas saistīti ar iedzīvotāju izglītības līmeņa celšanu, uzņēmumu tehnoloģisko pilnveidošanos, zinātnes un pētniecības attīstību.

Enterprise Europe Network (EEN) - Eiropas Biznesa tīkls ir lielākais uzņēmējdarbības un inovācijas atbalsta kontaktpunktu tīkls, kas sniedz praktisku informāciju uz specifiskiem jautājumiem ES uzņēmējiem, īpašu uzmanību veltot mazajiem un vidējiem uzņēmējiem.

 

Finansējuma piesaiste

„Ir biznesa ideja, bet nav naudas tās īstenošanai” – šādu frāzi no tiem, kas vēlētos kļūt par uzņēmējiem, var dzirdēt visai bieži. Protams, viss atkarīgs no idejas – reizēm veiksmīgam startam pietiek ar mazumiņu, taču lielākoties nauda tomēr ir nepieciešama.

Ļoti iespējams, ka jūsu biznesa ideja un biznesa plāns atbilst tiem kritērijiem, kas nepieciešami, lai piesaistītu:

- Pirmssēklas finansējumu;

- Sēklas kapitālu;

- Idejas izvērtējuma finansējumu;

- Riska kapitālu;

- Privātā investora finansējumu.

 

Pirmssēklas finansējums ir finansējums, ko piešķir pētījumiem un izvērtējumam, kas palīdz izplānot un sagatavot sākotnējo biznesa koncepciju un/vai biznesa plānu tā, lai varētu piesaistīt turpmākas investīcijas.

Sēklas finansējums ir finansu līdzekļi, ko piešķir lai izpētītu, izvērtētu un attīstītu sākotnējo biznesa ideju.

Idejas izvērtējuma finansējumu piešķir biznesa idejas komandai dziļākai idejas izpētei, lai pārliecinātos par tās dzīvotspēju. Bieži vien šis finansējuma veids pieejams grantu vai aizdevumu formā.

Riska kapitāls ir finansu līdzekļi, ko jaunu uzņēmumu vai projektu finansēšanai piešķir riska investori (riska kapitālisti). Svarīgākais riska kapitāla ieguldījuma mērķis ir jaunā uzņēmuma straujākas izaugsmes un attīstības veicināšana. Tāpēc lielākoties par riska investīciju objektiem tiek izraudzīti uzņēmumi ar augstu straujas izaugsmes potenciālu vai projekti, kas to īstenošanas gadījumā var nest ievērojamu peļņu attiecībā uz projektā investēto kapitālu. Veiksmīgas investīcijas gadījumā riska kapitāla investora un uzņēmēja sadarbība parasti ilgst no 3 līdz 10 gadiem.

Privātā investora jeb biznesa eņģeļa finansējumu piešķir privātpersonas, kas daļu savu personīgo naudas līdzekļu riska kapitāla formā investē jaunos uzņēmumos un ar savu pieredzi palīdz jaunā uzņēmuma vadībā.

Ja esat pārliecināts, ka jūsu biznesa idejai ir nākotne, dariet to zināmu, mums, biznesa inkubatora „Magnus” speciālistiem. Mūsu ekspertu lokā ir pieredzējuši finansu piesaistes eksperti, kuru palīdzība jums var būt ļoti noderīga.