Konsultācijas

Biznesa inkubatora Magnus piedāvājumā ietilpst dažāda veida konsultācijas, kas noder uzņēmējdarbības uzsākšanai un tās veiksmīgākai attīstībai.

 

Piedāvājam konsultācijas:

  • Biznesa koncepta izvērtēšanai, pilnveidošanai, izstrādei;
  • Biznesa plāna izstrādei;
  • Mārketingā;
  • Grāmatvedībā;
  • Mājas lapu izstrādē un uzturēšanā;
  • Patentu un licenču iegūšanā;
  • Juridiskajos pakalpojumos;
  • Kvalitātes vadībā;
  • Vides un darba drošībā;