Rekvizīti

Biedrība "Biznesa inkubators Cēsis"

Reģistrācijas numurs: 40008109615

PVN reģistrācijas numurs: LV40008109615

Juridiskā adrese: Pļavas iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

A/S Swedbank - LV66HABA0551025946038

A/S Citadele - LV95PARX0012342850001

A/S SEB Banka - LV85UNLA0050016858309