Par mums

"Biznesa inkubators Magnus ir īpaši jauno uzņēmēju atbalstam radīta institūcija. Tā ir vieta, kur biznesa ideja no sīka asniņa var pāraugt krāšņā ziedā!"

 

Biznesa inkubatora „Magnus” mērķis – veicināt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu veidošanos un attīstību Vidzemē, nodrošinot tos ar komercdarbībai nepieciešamo vidi un konsultatīvajiem pakalpojumiem.

Ja Jums ir ideja, nesen dibināts uzņēmums, neatbildēti jautājumi saistībā ar uzņēmējdarbību vai pietrūkst pārliecības un impulsa uzsākšanai, tad Mēs Jums palīdzēsim!

 

Mūsu pakalpojumu klāstā ir:

  • Nodrošināta darbam atbilstoša vide (darba vieta labiekārtotā biroja telpā, pieejama biroja tehnika, juridiskā adrese, pārrunu/semināru telpa u.c.);
  • Konsultācijas ar inkubatora konsultantu-mentoru:
  1. Līguma apkalpošanas izmaksas (sastādīšana, līguma slēgšana, maksājumu plūsmas uzraudzība, kontaktēšanās ar apakšuzņemējiem un inkubatora komersantu līguma sastādīšanas sakarā);
  2. Konsultācijas par finanšu vadību uzņēmumā, par vienkāršiem juridiskiem jautājumiem (uzņēmuma reģistrācija, izmaiņu izdarīšana UR); 
  3. Juridiskās konsultācijas, biznesa plāna izvērtēšana, palīdzība piegādātāju meklēšanas, izvērtēšanas un izvēles procesā;
  4. Darba grupu organizēšana un vadīšana par dažādiem jautāumiem (piemēram, par uzņēmuma mārketinga strātēģiju, par jaunu porduktu ieviešanu, par uzņēmuma vai produktu dizaina izstrādi, par uzņēmuma mājas lapas izstrādi un uzbūvi, u.c.), konsultācijas par papildus finansējuma piesaisti;

 

Veselus piecus gadus (no 2009.gada augusta līdz 2014.gada jūlijam) pateicoties Eiropas Savienības un valsts sniegtajam atbalstam inkubatora uzņēmumiem bija pieejama subsīdija dažādiem pakalpojumiem līdz pat 85% no šo pakalpojumu cenas. 

  

Pašlaik šis finansējums nav pieejams.